• RSS
Om Leasing Regnskabsoptagelse af finansielt leasede aktiver

Regnskabsoptagelse af finansielt leasede aktiver


Kommuner og regioner skal indregne værdi og gæld vedrørende finansielt leasede aktiver i anlægskartoteket og den finansielle status.

For at lette det administrative arbejde ved aktiveringen har KommuneLeasing i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet værktøjer, der kan hjælpe med beregninger i forbindelse med opgørelsen af værdi og gæld for de finansielt leasede aktiver.

Værktøjerne består af et regneark, hvor brugerne selv kan beregne deres værdi og gæld af finansielt leasede aktiver. Regnearket er frit tilgængeligt på www.kommuneleasing.dk og kan downloades herfra.

Til hjælp for vores kunder er årsopgørelsens beregninger over de enkelte leasingaftaler lavet på forhånd. Årsopgørelsen kan downloades fra www.kommuneleasing.dk efter login til egne leasingdata.

Vejledning

Til hjælp for aktivering af finansiel leasing er der udarbejdet en vejledning med beskrivelser, eksempler og anbefalinger/retningslinier.


Vejledningen omfatter følgende punkter:

 

  • Afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode
  • Leasingaftaler indeholdende oparbejdningsperiode
  • Leasingramme-/masteraftaler
  • Leasingaftaler med tilknyttet teknologisikring.

For øvrig vejledning henvises til KL's vejledninger om omkostningstrering her


pdf
123 KB ( 06-11-2009 )

Konteringseksempler

Til hjælp for regnskabsoptagelse af finansielt leasede aktiver har KommuneLeasing udarbejdet tre konteringseksempler. Konteringseksemplerne tager udgangspunkt i eksempler på typiske leasingengagementer i en kommune.

Konteringseksemplerne omfatter følgende punkter:

  • Eksempel 1 - Leasingaftale med indkøb og opstart i samme år.
  • Eksempel 2 - Leasingaftale med forskudt indkøb og opstart.
  • Eksempel 3 - Leasingaftale med teknologisikring.
pdf
104 KB ( 06-11-2009 )
pdf
94 KB ( 06-11-2009 )
pdf
140 KB ( 06-11-2009 )

Se egne leasingdata


Login her

Leasingregnemaskine

Leasingregnemaskine til brug for beregning af:
 

  • leasingoverslag samt
  • værdi af aktiver og gæld af leasingforpligtelser

Hent regnemaskinen her

  KommuneLeasing
en division af KommuneKredit

Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3315 4464
Telefax: +45 3315 4413
   


www.kommuneleasing.dk
e-mail: kleas@kommuneleasing.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001266134
  KommuneLeasing
en division af KommuneKredit

Kultorvet 16
1175 København K
 


Telefon: +45 3315 4464
Telefax: +45 3315 4413
   


www.kommuneleasing.dk
e-mail: kleas@kommuneleasing.dk
   


CVR-nr.: 2212 8612
EAN-nr.: 5790001266134